top of page

CURRICULUM VITAE

opleiding

 

2001               Universiteit van Amsterdam

                        propedeuse Italiaans

2001-2005     Universiteit van Amsterdam

                        vrij BA-programma, cultuur en filosofie 

 

2005-2008     Universiteit van Amsterdam

                        MA Religiestudies: geschiedenis van Hermetische filosofie

                        cum laude

                   beheersing vreemde talen: Engels, Duits, Italiaans (actief en passief);

                        Frans, Neolatijn, Latijn en Oudgrieks (passief)

werkervaring, algemeen

    

2022-2024       initiator en projectleider De Baaierd

2022-2024       hoofdredacteur tijdschrift De Baaierd

2023                 auteur en hertaler, Tros en tong. Jacob Cats, Johanna Coomans, Anna Roemers Visscher: De verstoring van  

                          de Zeeusche nachtegael​   

2020-2021       auteur en vertaler, Pen, bed en habijt: Drie vrouwen over gender, seks en redelijkheid (ISVW Uitgevers, 2021)      

2020-2021       productieleiding muziektheatervoorstelling Rimpelingen

2020-2021       redacteur (freelance), Uitgeverij HetMoet

2020                 scriptiebegeleider, tekstcorrector (freelance), Scriptium

2014-2021       consulent loopbaan, levensbeschouwing en filosofie, redacteur, programmamaker en docent filosofie en                                                 geschiedenis van religie en cultuur:

                          Bureau De Filosoof

2014-2019       programmaraadslid, sociale media en promotie VG Amsterdam

2016-2017       freelance programmamaker De Nieuwe Liefde

2014-2017       online communicatie en promotie activiteiten: Society for Women in Philosophy (NL)

2011-2013       promovenda en docent bij Universiteit van Amsterdam, aangesteld door Instituut voor Cultuur en Geschiedenis

2008-2011       promovenda en docent UvA, Geschiedenis van de Hermetische Filosofie en Verwante Stromingen (GHF),

                          aangesteld door Ritmaninstituut, Bibliotheca Philosophica Hermetica

                          onderwerp proefschrift: Giordano Bruno’s late werk en de kwestie van de “moderniteit”

2008                 medewerker Bibliotheca Philosophica Hermetica (BPH) en Ritmaninstituut, Amsterdam:

                          rondleidingen, catalogiseren, assistentie redactie uitgeverij In de Pelikaan, assistentie bezoekers, administratie

                         bestuursfuncties 

 

2021-2023      bestuurslid VG Amsterdam

2018-2021      penningmeester en verzorging publieksprogramma Society for Women in Philosophy (NL)

2019                bestuurslid VG Amsterdam

2018-2019      bestuurslid Stichting tot Beheer Fondsen de Vrije Gemeente

2016-2020      penningmeester Stichting De Hoofdzaken

2015-2018      voorzitter vereniging voor ondogmatische levensbeschouwing VG Amsterdam

2017                vice-voorzitter Society for Women in Philosophy (NL)

2014-2017      penningmeester, waarnemend secretaris, vice-voorzitter Society for Women in Philosophy (NL)

2017                bestuurslid Stichting tot Beheer Fondsen de Vrije Gemeente

2015                vice-voorzitter VG Amsterdam

 

werkervaring, specifiek

consultatie

          

                   Bureau De Filosoof
 

2014-2023      freelance docent filosofie, levensbeschouwing, religie- en cultuurgeschiedenis

2014-2022      begeleiding schrijfprocessen (particulieren)

2014-2022     filosofische consultatie, praktijk voor filosofie

redactie en schrijfbegeleiding (NE en EN)

2014-2023      artikelen en scripties (particulieren); fictie en non-fictie (tijdschrift De Baaierd

2009-2021      boeken:

                         Over ziek zijn, uitgeverij HetMoet (2020)

                         Ik kies Elena: Over trauma, herinnering en herstel, uitgeverij HetMoet (2020)

                         Hermes in the Academy, Amsterdam University Press (2009)

                         Similitudes of the Sublime: Western Esotericism and Magic in Images (lopend)

publicaties

2024                 boek: Tros en tong. Jacob Cats, Johanna Coomans, Anna Roemers Visscher: De verstoring van de Zeeusche

                          nachtegael​ (Bibliotheek van Zeeland, PPF-reeks)

2021                 boek: Pen, bed en habijt: Drie vrouwen over gender, seks en redelijkheid (ISVW Uitgevers)

2019                "Liz Greene", in Dictionary of Contemporary Esotericism (Koninklijke Brill, ed. E. Asprem)

2017                “Verzetten tegen neerzetten: Loopbaanvragen bij vrouwelijke bezoekers van de filosofische praktijk”, in Filosofie:                                  Tweemaandelijks tijdschrift van de Stichting Informatie Filosofie

2016                "Vrijheid, individualiteit en westerse moderniteit", online tijdschrift 800Woorden

2015                "Het 'brede' perspectief van NWO", online tijdschrift De Omslag 

                       

2014                “Painters & Playful Children: Notes on the Art and Alchemy Exhibition”,

                         artikel Bibliotheca Philosophica Hermetica

 

2014                 “Het meest intieme is ook het meest universele”, in Volzin (interview)

 

2013                 “Jankers en Kanjers, Maagden en Hoeren, Griekse vaders: Waarom de vrouw als object behandeld moet worden”,

                         artikel op filosofisch forum World for Thinkers:

2012                 “Does Woman Exist? Agrippa von Nettesheim and Slavoj Žižek on Women and (their) Presence”,

                          artikel Bibliotheca Philosophica Hermetica:

2009                  bundel: Hermes in the Academy: Ten Years’ Study of Western Esotericism at the University of Amsterdam, AUP,                                      Amsterdam (met Prof. Dr. Wouter J. Hanegraaff)

2009                  artikel in bundel: “Hermes and his Students in Amsterdam”

2008-2018        redactie bundel: Similitudes of the Sublime: Western Esotericism and Magic in Images (lopend)

                           eigen artikelen in bundel:

                          “Introduction” 

                          “Plotinus: Theoretician, Visionary”

lezingen

sep 2023           Webinar over Giordano Bruno voor Historizon (online). 

apr 2022           "The theology of Giordano Bruno's Trinity of Void, Desire and Matter", Renaissance Society of America, Dublin

okt 2021           "Vroege Feministen", online lezing voor Internationale School voor Wijsbegeerte

 

sep 2021          "Vrouwen in de filosofie: Vroege feministen", Vuurwerk Filosofie, filosofisch diner in Amsterdam    

mei 2021          "Feminism is an integral part of western history", column Hypatiaprogramma SWIP-NL

jan 2020           "Maria Zambrano en de metafoor", korte lezing, jubileum Filosofisch café Middelburg

mei 2019         "Over vrouwen, katten en opgetooide natuur. Feminisme en kunstkritiek," Kunst- en cultuurroute Middelburg 

apr 2019          "Giordano Bruno: Een filosofie voor een nieuwe wereld", Filosofisch Café Middelburg

mrt 2019         "Witches be Like III: Zelfzorg", Adem Inn, Rotterdam     

okt 2018          "Witches be Like II: Rituelen", Adem Inn, Rotterdam (EN) 

okt 2018          "Iris Murdoch", Kunst- en Cultuurroute Middelburg         

sep 2018          "Film en Filosofie: Mary Magdalene", Cinema Middelburg

aug 2018          "Grote Denkers: Tullia d'Aragona", Internationale School voor Wijsbegeerte, Leusden

jul 2018            "Maria Zambrano: Confession and Poetic Reason", Conference by Women in Philosophy, VU Amsterdam        

jul 2018            "Mystiek, Magie en Alchemie", Middelburg

mei 2018         "Leren van Historische Andersdenkers", VG Amsterdam

mei 2018         "Film & Filosofie: Tarkovski's Het Offer", FC Hyena Amsterdam 

mei 2018         "Witches be Like I", Adem Inn, Rotterdam 

mei 2018         "Vrouwen in de Filosofie", Soroptimisten Middelburg              

mei 2018         "De collectie van de Bibliotheca Philosophica Hermetica", voor de Vrije Academie, Amsterdam

apr 2018         "When nothing has to be van Annemarie Slobbe: Een radicaal perspectief in de kunst", galerie Heden, Den Haag

nov 2017         "Onderdrukte kennis: vrouwelijke denkers en mystieke filosofen", voor Theosofische Vereniging, Utrecht

oct 2017           leesgroep over filosoof Maria Zambrano, bij galerie A Tale of a Tub, Rotterdam  

sep 2017         "Vrouwen in de Filosofie: Maria Zambrano", lezing bij galerie A Tale of a Tub, Rotterdam 

mei 2017         “Vrouwelijke en mannelijke mystiek: Expressies van eenheid uit oost en west”, met Michel Dijkstra, Zeeuwse Gronden,                           Terneuzen

apr 2017          “Alchemie en Mystiek in de Ritmancollectie”, Koninklijke Bibliotheek Den Haag

 

apr 2017          “Zes vrouwen in de filosofie”, #Ikschrijf Ode aan de Vrouwenstem: De Nieuwe Liefde, Amsterdam

 

mrt 2017          Filosofische reflectie op theaterstuk “Een Winterplan” over Lou Andreas Salomé, OT Rotterdam

 

feb 2017          “De horizon en de ziel: De mystiek van Fernando Pessoa”, Internationale School voor Wijsbegeerte, Leusden

 

feb 2017           “Aspasia van Milete, Tullia d’Aragona, Oyèrónkẹ́ Oyěwùmí: Filosofes en de Ervaring”, Vrouwenlogica                                                         Verdiepingsavonden, VG Amsterdam

jan 2017           “Westerse Mystieke Filosofie”, Willem Lodewijk college Groningen

dec 2016          ““De ervaring vertrouw ik meer dan alle argumenten van filosofen”: Tullia d'Aragona”, VG Amsterdam

okt 2016          “Lichaam, liefde, praktijk en filosofie: Vrouwen in de Filosofie”, Vereniging van Vrouwen met Hogere Opleiding,

                          Café Belcampo, Amsterdam

sep 2016         “Mansplaining, or the Art of Loving: Tullia d'Aragona”, Feminist Art Fest, Amsterdam

jun 2016          “Aspasia van Milete”, Vrije Universiteit Amsterdam

jun 2016          “Westerse Mystieke Filosofie”, Meander Zwolle

apr 2016          “Megalopsychia”: workshop ‘ruimhartigheid op de werkvloer’, voor Flux Partners, Utrecht

apr 2016          “Selfievaardig of Zielsverantwoordelijk?”, Adem Inn Rotterdam

apr 2016          “Gnosis, science fiction en stripverhalen: superstories toen en nu”, VG Amsterdam

 

mrt 2016         “Lichaam, Liefde, Praktijk, Gesprek: Vrouwen in de Filosofie”, Vrouwenlogica I, De Nieuwe Liefde, Amsterdam

 

nov 2015          “De Magie van het Beeld: Verbeelding en visioenen in westerse mystieke filosofie”, Er is Meer, Veldhoven

 

nov 2014          “De Magus, de Mysticus en de Filosoof”, Vrije Gemeente, Amsterdam

 

nov 2014           lezing plafondschilderingen Jacob de Wit, de Cromhouthuizen, Bijbels Museum (Museumnacht)

nov 2014           panellid Onderzoeksschool voor Wijsbegeerte, debat over professionele academische en praktische filosofie,                                        verzorgd door Society for Women in Philosophy (NL)

jul 2014             “Various faces of desire” lecture part workshop LOVA Summer School, Amsterdam

mrt 2013          “De magie van de moderniteit”, Koninklijk Nederlands Instituut Rome

apr 2012          “Moed, magie en moderniteit”, Vrije Gemeente Amsterdam

juli 2011           “‘No query escapes these ideis’: Images in Bruno’s Lampas Triginta Statuarum”, conferentie European Society for the                            Study of Western Esotericism, Universiteit van Szeged

juli 2009            “Valens Acidalius and Janus Gruterus: Students of Giordano Bruno?”, conferentie European Society for the Study of                              Western Esotericism, Université de Strasbourg

nov 2008          “Images in Giordano Bruno’s German period works”, conferentie American Academy of Religion, panel “Western                                    Esotericism and the Visual Imagination”

 

mei 2008         “The role of (mental) imagery in Giordano Bruno’s later works”, symposium “Giordano Bruno’s images, their                                           background and influence”, Radboud Universiteit Nijmegen

 

mrt 2008          “Imagery in Giordano Bruno’s later works”, conferentie “Emblems, Magic, and Hidden Knowledge”, Amsterdam                                        Universiteitsbibliotheek

sept 2007         “Gnosis, nous and the individual”, conferentie European Association for the Study of Religion, groep “Hidden                                            Knowledge”, Bremen.

juli 2007           “Knowledge and the Absolute from Presocratics to Hermetism”, inaugurele conferentie van de European Society for                              the Study of Western Esotericism, Eberhard Karls Universität Tübingen

 

sept 2006          “Poimandres, Orientalism, Language, and the Question of the ‘Origins’ of the Philosophical Hermetica”, conferentie                                 European Association for the Study of Religion, groep “Western Esotericism”, Boekarest.

onderwijs

 

                         Bureau De Filosoof

2019                 leesgroep Mystiek, Magie en Alchemie

2018                 collegereeks Mystiek, Magie en Alchemie 

2017                 leesgroep Inleiding in het denken van Maria Zambrano, Tale of a Tub, Rotterdam

2016                 practicum Vrouwen en filosofie (met Lie van Schelven)

2016                 leesgroep II Mystieke Filosofie, gespreksbegeleiding

2015                 leesgroep I Mystieke Filosofie, gespreksbegeleiding

                    Internationale School voor Wijsbegeerte

2018                 zomercursus Voorbij het Verstand: Een Mystieke Kritiek van de Rede (met Michel Dijkstra)

                          cursus Grote Denkers (dagdeel Renaissance)

2017                 uitwerking en voorbereiding zomercursus Vrouwelijke Denkers

                          zomercursus Mystiek en Literatuur (met Michel Dijkstra)

                          basisopleiding Mystieke Filosofie Oost en West (met Michel Dijkstra)

2016                 basiscursus Mystieke Filosofie in het Westen

                          zomer- verdiepingscursus Mystieke Filosofie in het Westen           

 

                    VG Amsterdam

2017                 Vrouwenlogica Verdiepingsavonden (gespreksbegeleiding, lezing)    

                         Illustere School (Universiteit van Amsterdam)

2015                 collegereeks “Gnostiek, Magie, Alchemie”

                          rondleidingen Bibliotheca Philosophica Hermetica

 

                          Vrije Academie

2014-2015       collegereeks “Gnostiek, Magie, Alchemie”

 

                        VG Amsterdam 

2014-2015      collegereeks “Mystieke Filosofie I”

                         collegereeks “Mystieke Filosofie II”

 

                        Instituut voor Filosofie

2014                collegereeks “Mystieke Filosofie I”

                         collegereeks “Mystieke Filosofie II”

                         Universiteit van Amsterdam, Religiestudies

2008-2021      proefschrift over Giordano Bruno, Universiteit van Amsterdam (af te ronden zomer 2021)

2012-2015      colleges onderzoeksvaardigheden II, met excursie naar Rome

2013-2014      gastonderzoeker en docent (Religiestudies, leerstoelgroep Geschiedenis van Hermetische filosofie en verwante                                    stromingen)

2008-2011      gastcolleges Religiestudies

2008-9             collegereeks “Hermetica II: Oudheid en Middeleeuwen”

                         (met Dr. Kocku von Stuckrad)

                    Ludwig Maximilians Universität, München, Religiestudies

2009                 zomercollegereeks / Proseminar “Einleitung in die Esoterik”

wetenschappelijk

2006-2022      deelname aan tien internationale congressen; presentaties over Hermetische filosofie, Giordano Bruno, vrouwelijke                              denkers 

organisatie, hosting, gespreksleiding

2022-24           projectleiding Zeeuws letterenpodium en tijdschrift De Baaierd

2022-23           i.s.m. Marloes Matthijssen, projectleiding De Badgasten, hybride gespreksavonden cultuursector Zeeland

apr 2022          hosting en gespreksleiding, filosofische avond over Simone Weil en Iris Murdoch, Perdu Amsterdam

2021                 Zeeuwse nacht van de filosofie (co-organisatie)

2021                "Between the lines", Hypatiaprogramma over vrouwen in de filosofie, SWIP-NL (co-organisatie)

2020-21           theaterproductie: Rimpelingen 

 

2013-19          zondagslezingen, Café VG, etc. VG Amsterdam

apr 2019          gedeeltelijke hosting Zeeuwse Nacht van de Filosofie

jan 2019          V-Mannifeest: Spoken word, theater, muziek en beeldende kunst, Kaffee 't Hof, Middelburg        

okt 2018          "Film en Filosofie: Terra Incognita" - filmavond rondom maker Silvia Martes, Filmhuis Cavia, Amsterdam

jun 2018           Filosofen-estafette (met Monique Greveling), VG Amsterdam 

april 2018        eindverantwoordelijke Zeeuwse Nacht van de Filosofie 

nov 2017          Jubileumdag VG Amsterdam 

okt 2017           Filosofie en Theater: SWIP Salon met filosoof Dora Timmers  

sep 2017          ontwikkeling, organisatie, interviews: filosofische filmavonden, partners: Filmclub FC Hyena, VG Amsterdam en

                          Cinecrowd

 

jul 2017            organisatie (benaderen gastdocenten) zomerweek Vrouwelijke Denkers, Internationale School voor Wijsbegeerte,

                          partner: Society for Women in Philosophy (NL)

feb 2017           ontwikkeling, organisatie, hosting, gespreksleiding: Vrouwenlogica Verdiepingsavonden, VG Amsterdam

 

apr 2017          organisatie, hosting, interviews: filosofische nagesprekken bij toneelstuk “Een Winterplan”, Frascati Amsterdam en

                          OT Rotterdam

 

apr 2017          ontwikkeling, organisatie, hosting: panelgesprek “Leven in Tijden van Digitale Onrust”, Nacht van de Filosofie,

                         Nijmegen, partner: Radboud Reflects

 

apr 2017          curator, organisatie, host: gelegenheidstentoonstelling “Verlichaming”, VG Amsterdam

 

apr 2017          organisatie: Hypatialezing, Society for Women in Philosophy (NL)

 

2016-17           ontwikkeling, organisatie en hosting: SWIP Salons, filosofiebijeenkomsten in Torpedo-theater Amsterdam, Society for

                         Women in Philosophy (NL)

 

2016-17           ontwikkeling, organisatie: publieksprogramma’s Vrouwenlogica, De Nieuwe Liefde, partners: VG Amsterdam, Society

                         for Women in Philosophy (NL)

                         Vrouwenlogica I: Vrouwenlogica. Over Vrouwen in de Filosofie

                         Vrouwenlogica II: Zien en Gezien Worden

                         Vrouwenlogica III: Boerkini’s, Bikini’s en Soefi’s: Over vrijheid in religie

                         Vrouwenlogica IV: Wie betaalt, bepaalt? Over de toekomst van het vrije denken

                         Vrouwenlogica V: Intersectionaliteit. Hokjesdenken 2.0

 

2015-17           tweewekelijks, inleiding en hosting: zondagslezingen VG Amsterdam

 

2014-2017       programmaraad: ontwikkelen, correspondentie sprekers, benaderen sprekers Vrije Gemeente Amsterdam (vanaf

                          2016: “VG Amsterdam”)

2014-2017       organisatie jaarlijkse symposia en Algemene Ledenvergadering Society for Women in Philosophy (NL)

2009                 assistentie organisatie “Religion, Nature, and Progress: Third International Meeting of the International Society for                                 the Study of Religion, Nature and Culture” (Oudemanhuispoort, 23-26 juli)

2009                 assistentie organisatie “Hermes in the Academy”

                          (Agnietenkapel, 28 augustus)

 

2008                 organisatie, ontwikkeling, hosting: “Emblems, Magic, and Hidden Knowledge” (Amsterdam UB doelenzaal, 25 maart)

 

2008                 assistentie organisatie “Spinozadag” (voor de Bibliotheca Philosophica Hermetica, westerkerk, 27 juni)

 

2008                 assistentie organisatie “De Magische Schrijver Gustav Meyrink” (voor de Bibliotheca Philosophica Hermetica,          

                          westerkerk, 21 november) 

online communicatie en websites:

                         communicatie, PR, sociale media

2022-2024      De Baaierd: onderhoud website, sociale media, partnercontacten

2020-2021      Rimpelingen: onderhoud website, sociale media, partnercontacten

2014-2019      VG Amsterdam (i.s.m. coördinator): beschrijving evenementen, Facebook, Twitter

2014-2017      Society for Women in Philosophy (NL): interne nieuwsbrieven, redactie ledeninterviews, publicatie nieuws,

                         beschrijving evenementen en openbare protestbrieven, bijhouden Twitter en Facebook accounts

2016-2017      campagne Academische Vrijheid

onderzoeksreizen en -beurzen:

feb-mrt 2013   Koninklijk Nederlands Instituut, Rome (KNIR): beurs en verblijf tbv proefschrift, duur zeven weken

juni 2010          Koninklijk Nederlands Instituut, Rome (tegemoetkoming in de kosten door en verblijf in KNIR)

juni 2010          Biblioteca Marciana, Venetië

juni 2009          Det Kongelige Bibliotek, Kopenhagen

juni 2009          Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel (kosten BPH)

nov 2008          Beinecke Library, Yale University, New Haven

overige activiteiten

 

2015                voorbereidende commissie, sollicitatiecommissie voor commissie Financiën en commissie Democratisering en                                    Decentralisering, Universiteit van Amsterdam namens De Nieuwe Universiteit

2013                ambassadeur van het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome: promotie instituut en evenementen

2013                filosofische consultatie ter voorbereiding van het opstarten van een filosofische praktijk

 

2006                deelname aan de Brill-werkgroep “Een blik op de toekomst van het academisch publiceren”

 

1995                vertaling van Ingrid E. Fislage, Das Papiervögelchen

De Filosoof - 1000px - Logo web.png
bottom of page