top of page

Wat is De Mol

Onze Nederlandse cultuur is goeddeels gebaseerd op het idee ‘voorrang aan de neutraliteit en vrijheid van de handel’. Het fenomeen John de Mol is een van vele uitingen van dit basisaspect van de Nederlandse cultuur.

Alléén door gebruik te maken van hoe macht psychisch werkt - hoe mensen macht willen - kun je het soort televisie maken waarmee John de Mol ‘John de Mol’ is geworden: voyeuristische TV die draait op de verstrengeling van macht-erotiek-kwetsbaarheid. Als je naar het idee 'handel' luistert, iets weet van marketingpsychologie en bereid bent je marktinstinct helemaal te volgen, is het niet zo moeilijk om erop te komen dat je succesvolle televisie kunt maken van de kwetsbaarheid van mensen.

En dat kun je denk ik alleen over je hart verkrijgen als je (onbewust of bewust) de gegevens ontkent die je zakelijk instinct juist inzet als je zo’n programma ontwikkelt: dat macht en seks in directe relatie tot elkaar staan, dat het in onze samenleving ontbreekt aan seksuele pedagogiek, en dat coachings-, dwz machts-relaties (altijd, want erotiek zit diep in de psyche) een seksueel of erotisch aspect hebben.

Als je daarbij niet op de hoogte bent van een historisch en doorlopend gegeven, namelijk onderdrukking en ontkenning van mannelijke seksualiteit-machtswellust-en-kwetsbaarheid middels afschuiving ervan op vrouwen en ‘het vrouwelijke’, noch van de beschaming van vrouwen die dat oplevert, is dat op vergelijkbare manier een voorbeeld van een gespletenheid en een cultuur die de stem van het geweten kan (kán) laten bezetten of vervangen door 'neutraliteit en vrijheid van de handel'.

De Filosoof - 1000px - Logo web.png
bottom of page