top of page

lezing Mystiek, Magie en Alchemie

Robert Fludd, Utriusque cosmi historia

“Mijn macht verspreidt zich over de onmetelijkheid van de leegte. Geloof niet dat je het licht verloren hebt: wij hebben andere sterren.”

 

De mythe van Persephone verhaalt over de jonge godin Korè, die plots uit een licht en vlak landschap wordt weggerukt, de duisternis en diepte in. Die oneindige ruimte zou voor een derde van haar jaren haar thuis worden als gezel van de god van de onderwereld, of het ‘ongeziene’ (Hades). 
 
Voor de Grieken was deze mythe een vanzelfsprekend beeld dat hoorde bij de mysteriën van Eleusis, die ingewijden invoerden in het leven. Maar door de latere West-Europese geschiedenis heen heeft duisternis een lagere waarde toebedeeld gekregen. Licht en duisternis verhielden zich tot elkaar als boven en beneden, gewenst en ongewenst, verheven en verboden. 
 
Toch waren er door de tijd heen radicale denkers, vaak mystici en vrouwen, die – tegen de draad van de dominante cultuur in – de polariteiten van duisternis en licht gelijkwaardig beschouwden. Zij kunnen ook nu nog onze verbeelding stimuleren om vraagstukken over gender, dekolonisatie en klimaat anders te beschouwen. 

 

Aan de hand van het thema van de polariteiten biedt deze lezing een inleiding bij de collegereeks Mystiek, Magie en Alchemie en de verdiepende leesgroep Historische Andersdenkers

Datum: 7 juli, 19.30u - 20.30u. N.B. Inloop vanaf 19u!

Locatie: Huis ‘s Hertogenbosch (Stichting Chocolate Lovers), vlasmarkt 51 Middelburg

Kosten: 5 euro

Aanmelding: via info@defilosoof.nu - of bij de entrée vanaf 19u.

De Filosoof - 1000px - Logo web.png
bottom of page