top of page

Verzetten tegen neerzetten

Vrouwen tegen de imagocultuur. Artikel over zelfpresentatie, identiteit en het "ondernemerschap van jezelf" in gesprekken met vrouwelijke bezoekers van mijn praktijk voor filosofie. Gepubliceerd in Filosofie (2017).

Does Woman Exist?

De vroegmoderne magus, rechtsgeleerde en arts H. C. Agrippa von Nettesheim had blijkbaar, ver voor de seksuele revolutie, vooruitstrevende ideeën over vrouwen. Vergelijking met Slavoj Žižek. Artikel voor de website van de Bibliotheca Philosophica Hermetica. 

Of Painters and Playful Children

Uiteenlopende kunstenaars als Lucas Cranach de Oudere, Peter Paul Rubens en Yves Klein hielden zich bezig met alchemie. Overzichtsrecensie van de tentoonstelling Art and Alchemy in Düsseldorf (2014), voor de Bibliotheca Philosophica Hermetica.

Interview in Volzin

Over moderniteit en onzekerheid, individualisme en de praktijk voor filosofie. 

Please reload

De Filosoof - 1000px - Logo web.png
bottom of page